ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ ลงพื้นที่ รับสมัคร อสทล. ณ.ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ ชะอำ

สทช.๓ ลงพื้นที่ รับสมัคร อสทล. ณ.ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ ชะอำ

วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและ ลงพื้นที่ รับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ณ.ศูนย์ฝึกอบรมที่3 (ชะอำ)  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ตามแนวนโยบาย และข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างศักยภาพการดำเนินงานของสมาชิกให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในวันนี้มีผู้ที่สนใจมาสมัคร จำนวน   20  คน และได้ดำเนินการรับสมัครภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด