ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณี ประชาชนเดินทางเข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรี

สทช.๓ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณี ประชาชนเดินทางเข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรี

  วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมประชุมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียน ต่อนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นาวาเอกจิระ มิตรดี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ณ สหกรณ์ประมงบ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งนี้ สมาคมประมงจังหวัดเพชรบุรี  ได้มีข้อเสนอในที่ประชุม  ให้มีการฟื้นฟูระบบนิเวศในทะเล  โดยใช้เครื่องมือลากหรือคราด ทำการพลิกฟื้นหน้าดินในทะเล โดยเฉพาะบริเวณอ่าวตัว ก เพื่อลดการหมักหมมของขยะและแก๊สพิษ เพิ่มพื้นที่และปริมาณในการอนุบาลและการเจริญพันธุ์ของสัตว์น้ำวัยอ่อน