ข่าวประชาสัมพันธ์

สทบ.๓ ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR ) และการใช้เครื่อง AED

สทบ.๓ ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR ) และการใช้เครื่อง AED

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เป็นประธานในการจัดอบรมฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลการช่วยฟื้น คืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชะอำเป็นวิทยากร สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยในการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่เหตุการณ์ฉุกเฉินก่อนนำส่งสถาน พยาบาล ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม (ชะอำ)  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี