ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ ร่วมเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ บริเวณตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทช.๓ ร่วมเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ บริเวณตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 17  มกราคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปราณบุรี เก็บขยะจากทุ่นดักขยะ (Boom) บริเวณคลองปราณบุรี (คลองเก่า)  ตำบลปากน้ำปราณ  อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้น้ำหนักขยะรวม  95.9 กิโลกรัม  และร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จัดกิจกรรม เก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (อปท) เก็บขยะประจำวันพระของทุกเดือน ณ.กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ได้ขยะน้ำหนักรวม 682  กก. รวมน้ำหนัก 2 พื้นที่ 777.9 กก. แยกเป็นขยะ 258.4 กก. ขยะอินทรีย์ 310 กก. ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ 1ถุงพลาสติกอื่น ๆ 2.ถุงก๊อปแก๊ป 3.ห่อ / ถุงอาหาร