ข่าวประชาสัมพันธ์

สทข.๓ ร่วมเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ ตาม ๓ คลอง ในจังหวัดเพชรบุรี

สทข.๓ ร่วมเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ ตาม ๓ คลอง ในจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางขุนไทร ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) และ (Litter trap) โดยบริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 311 กก. คลองปากทะเล ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 276 กก. และคลองบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 102 กก. รวมน้ำหนักขยะทั้ง3 พื้นที่จำนวน 689 กก. แยกเป็นขยะ 472 กก. ขยะอินทรีย์ 217 กก. ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ 1.ถุงก๊อบแก๊ป 2.ถุงพลาสติกอื่น ๆ 3.ขวดเครื่องดื่มพลาสติก