ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ เข้าร่วมกิจกรรม " รัก(ษ์)นะ แม่น้ำปราณ" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทช.๓ เข้าร่วมกิจกรรม " รัก(ษ์)นะ แม่น้ำปราณ" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) โดย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พร้อมเจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์สิรินารถราชินี หน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.ปราณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม "รัก(ษ์) นะ แม่น้ำปราณ" ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดโดย กลุ่มลูกเรือแม่น้ำปราณเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมเชิงท่องเที่ยว เครือข่ายรักษ์แม่น้ำปราณ โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ.ท่าหลวง (ซอยรัฐบำรุง 13) - สะพานดำ และร่วมกันพายเรือเก็บขยะ ในแม่น้ำปราณบุรี  โดยได้ขยะจำนวนกว่า  500  กิโลกรัม ขยะที่พบมากที่สุด ได้แก่ เศษโฟม