ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ ร่วมให้ข้อมูลด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทช.๓ ร่วมให้ข้อมูลด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) โดย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พร้อมเจ้าหน้าที่  ร่วมให้ข้อมูลด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดทำธนาคารปู ของกลุ่มเกษตรกรประมงปากน้ำปราณ แก่ อสทล.สมุทรสาคร จำนวน 60 คน ที่มาศึกษาดูงาน ซึ่งนำโดย ผอ เกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8