ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ ร่วมโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สัญจร ครั้งที่ ๒ จังหวัดเพชรบุรี

สทช.๓ ร่วมโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สัญจร ครั้งที่ ๒ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่  27 พฤษภาคม 2565 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการในพื้นที่ พี่น้องประชาชน ลงพื้นที่ ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี “ โดยมีนายสืบสกุล  หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และเจ้าหน้าที่ สทช.3 เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่ รับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. พร้อมทั้งรับทราบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อร่วมหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา