ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ ลงพื้นที่ประสานงาน กับเจ้าท่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทช.๓ ลงพื้นที่ประสานงาน กับเจ้าท่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 19 กันยายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) โดย นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ และ นายพิษณุพงษ์ เหล่าลาภผล ประธานกลุ่มฅนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณ เดินทาง ประสานงาน กับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำความเข้าใจ และขออนุญาตใช้พื้นที่ ในการดำเนิน โครงการธนาคารทะเล (พื้นที่อนุรักษ์ฯในทะเล) เพื่อประกอบ การของบอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2566 บริเวณหาดปากน้ำปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ของกลุ่มฅนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนชุมชนที่จดแจ้งกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนชายฝั่ง เป็นการตอบสนองภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง