ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ ร่วมกับ สทช.๘ จัดกิจกรรมวางซั้งกอ ทะเลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

สทช.๓ ร่วมกับ สทช.๘ จัดกิจกรรมวางซั้งกอ ทะเลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

           ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานกล่าวเปิด  กิจกรรม "วางซั้งบ้านปลาประยุกต์" โดย นายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 กล่าวรายงาน   ในครั้งนี้มีการร่วมเสวนา หัวข้อ"การแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่เสื่อมโทรม บริเวณอ่าวไทยตอนบน" โดย ผอ.เกรียง มหาศิริ  ผอ.สทช.8 นายสุชาติ เสือนาค กสิธาดา คล้อยดี นายมนู อรัญพันธ์ และเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน และได้ร่วมกันวางซั้งกอ และเก็บขยะบริเวณชายหาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  โดยมี เจ้าหน้าที่ สทช.3 เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน และอสทล.หาดเจ้าสำราญ  แหลมผักเบี้ย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 คน