ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๓ ร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจ ในการดำเนินการจัดทำมาตรการลอปริมาณขยะทะเลฯ จ.เพชรบุรี

สทช.๓ ร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจ ในการดำเนินการจัดทำมาตรการลอปริมาณขยะทะเลฯ จ.เพชรบุรี

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสค. นายสขภณ เพิ่มสิน นายก อบต.แหลมผักเบี้ย นายไทย พุกพัน รองนายก อบต.และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจ ในการดำเนินการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลฯ ร่วมกับ อบต. และชุมชนแหลมผักเบี้ย  ณ.ห้องประชุม อบต.แหลมผักเบี้ย ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี