ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.3 เข้าร่วมโครงการ วันน้อมรำลึก ต้นไม้ทรงปลูก ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบฯ

สทช.3 เข้าร่วมโครงการ วันน้อมรำลึก ต้นไม้ทรงปลูก ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง   ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สทช.3 เข้าร่วมโครงการ วันน้อมรำลึก ต้นไม้ทรงปลูก ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปูม้า) กิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์