ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.3 ร่วมประชุมการลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) จ.เพชรบุรี

สทช.3 ร่วมประชุมการลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) จ.เพชรบุรี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการ โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)  โดยมีสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 มอบหมายให้นายชัชนริทน์ ชัชวงศุ์วาลย์ ผู้อำนวยการการ
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมต้อนรับและรายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สำหรับการตรวจติดตามการปฎิบัติราชการในครั้งนี้ ผู้แทน กรม ทช. ได้รายงานปัญหาของประชาชนบริเวณพื้นที่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอนุญาตให้ประชาชนอยู่อาศัย ได้แก่ การขอขยายถนน บริเวณบ้านบางอินทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และปัญหาการทับถมของกระซ้า(เศษเปลือกหอยขนาดเล็ก) บริเวณ ปากคลองบ้านปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ให้แกประชาชนโดยเร็ว ทั้งนี้ให้หน่วยงานระดับพื้นที่ร่วมปรึกษาหารือหาแนวทาง แก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าว