ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อเรือยางพร้อมวัสดุอุปกรณ์ดำน้ำและอุปกรณ์กู้ภัยประจำเรือ จำนวน 3 ลำ

ประกวดราคาซื้อเรือยางพร้อมวัสดุอุปกรณ์ดำน้ำและอุปกรณ์กู้ภัยประจำเรือ จำนวน 3 ลำ

สบทช4(เพชรบุรี) ประกวดราคาซื้อเรือยางพร้อมวัสดุอุปกรณ์ดำน้ำและอุปกรณ์กู้ภัยประจำเรือ จำนวน3 ลำ

ดาวน์โหลด

ประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.65 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 167
เอกสารประกวดราคา 4
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 165
รายละเอียดคุณลักษณะเรือยาง 4
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 312