ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดจ้างจ้างเหมาสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในฟื้นที่

ประกวดจ้างจ้างเหมาสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในฟื้นที่

ประกวดจ้างจ้างเหมาสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในฟื้นที่

ดาวน์โหลด

ตารางราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.93 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 177
ประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 178
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 176
รายละเอียดคุณลักษณะงาน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.93 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 152