ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำทุ่นแนวเขตความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพร้อมติดตั้งบริเวณชายหาดชะอำ (จ.เพชรบุรี)

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำทุ่นแนวเขตความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพร้อมติดตั้งบริเวณชายหาดชะอำ (จ.เพชรบุรี)

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำทุ่นแนวเขตความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพร้อมติดตั้งบริเวณชายหาดชะอำ (จ.เพชรบุรี)

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำทุ่นแนวเขตความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพร้อมติดตั้งบริเวณชายหาดชะอำ (จ.เพชรบุรี)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 168
2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 148
3
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 155
4
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.74 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 166