ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำทุ่นแนวเขตความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมติดตั้งบริเวณชายหาดชะอำเพชรบุรี

ประกาศกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำทุ่นแนวเขตความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมติดตั้งบริเวณชายหาดชะอำเพชรบุรี

ประกาศกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำทุ่นแนวเขตความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมติดตั้งบริเวณชายหาดชะอำเพชรบุรี

ดาวน์โหลด

1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 151
2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 153
3
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 154
4
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.74 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 156