ข่าวประชาสัมพันธ์

ทวงคืนผืนป่าชายเลน จังหวัดประจวบฯ

ทวงคืนผืนป่าชายเลน จังหวัดประจวบฯ

                                                       

 

วันที่ 25 ก.ย. 61 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี)ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8  (ประจวบคีรีขันธ์) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.4 (ห้วยทราย),เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคลองวาฬ ได้ร่วมกันเข้าตรวจยึดทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองวาฬที่สภาพเป็นป่าชายเลน​ จำนวน 3 แปลง ดังนี้
1.​แปลงที่ 1​ เนิ้อที่ 71 ไร่ มีสภาพเป็นบ่อเก่าจำนวนหลายบ่อ
2.​แปลงที่​ 2​ เนื้อที่ 105 ไร่ สภาพเป็นการขุดคันดินเป็นบ่​อเก่าจำนวนหลายบ่อ
3.​ แปลงที่​ 3​ เนื้อที่ 24 ไร่ ซึ่งมีสภาพเป็นบ่อเก่ามีการขุดคันดินรอบแปลง
รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 200 ไร่