ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี (เพชรบุรี ประจวบฯ)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี (เพชรบุรี ประจวบฯ)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี (เพชรบุรี ประจวบฯ)

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 153
ร่างเอกสารประกวด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 160
ตารางราคาประจวบ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 152
ตารางราคาเพชรบุรี
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 153
รายละเอียดขอบเขตงานประจวบ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 147
รายละเอียดขอบเขตงานเพชรบุรี
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 153