ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดโครงการจ้างเหมาบำรุงบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ2-6ปี(จ.เพชรบุรี จ.ประจวบฯ)

ประกวดโครงการจ้างเหมาบำรุงบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ2-6ปี(จ.เพชรบุรี จ.ประจวบฯ)

ประกวดโครงการจ้างเหมาบำรุงบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ2-6ปี(จ.เพชรบุรี จ.ประจวบฯ)

ดาวน์โหลด

ประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 145
เอกสารประกวด 1-2562
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.90 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 151
รายละเอียดขอบเขตงานเพชรบุรี
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 129
รายละเอียดขอบเขตงานประจวบ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 197
ตารางราคาเพชรบุรี
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 139
ตารางราคาประจวบ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 137