ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-4 และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ร่างประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-4 และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ร่างประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-4 และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ดาวน์โหลด

1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.52 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 141
2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 163
3
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 154
4
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.77 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 160
5
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 169
6
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.98 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 177
7
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 148
8
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 172
9
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 150