ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี (จังหวัดเพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี (จังหวัดเพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี (จังหวัดเพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์)

ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 152