ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี (จ.เพชรบุรี,ประจวบฯ)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี (จ.เพชรบุรี,ประจวบฯ)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี (จ.เพชรบุรี,ประจวบฯ)

ดาวน์โหลด

ประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 170
ตารางราคาเพชรบุรี
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 161
ตารางราคาประจวบ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 163
รายละเอียดขอบเขตงานเพชรบุรี
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 183
รายละเอียดขอบเขตงานประจวบ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 156
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 159