ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน 2-6 ปี จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน 2-6 ปี จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน 2-6 ปี จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน 2-6 ปี จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 169