ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท.(สบทช4.) ร่วมเซ็นต์ MOU เพื่อลดและคัดแยกขยะ

สอท.(สบทช4.) ร่วมเซ็นต์ MOU เพื่อลดและคัดแยกขยะ

วันนี้ (3 ธ.ค. 61) สอท.สบทช.4 โดย ผอ.สอท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หัวข้อ เพื่อลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการทำดีด้วยหัวใจและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด รวม 34 หน่วยงาน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านจัดการการศึกษาและวิจัยด้านทรัพยากรทางทะเล กับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ณ บริเวณลาน หน้าอนุสาวรีย์ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 4) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์