ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ3-4 และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ3-4 และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ3-4 และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 128
ร่างเอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 150
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 10.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 233
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 146
แบบแปลนอาคารบ้านพัก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 14.79 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 319
แบบแปลนรั้วสำนักงาน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 139
แบบ บก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 143
ตารางแบบประมาณราคารั้ว
ประเภทไฟล์ : .xls ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 152