ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-4และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-4และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ร่างประกาศประกวดราคาเจ้าก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-8และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37
แบบ บก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 55
แบบแปลนรั้วสำนักงาน1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 51
แบบแปลนอาคารบ้านพัก1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 49
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 56
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 47
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 46
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 47
รายละเอียดคุณลักษณะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 49
สรุป ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.88 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 51
ตารางแสดงปริมาณงานก่อสร้างรั้ว
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 50
ตารางแสดงปริมาณงานก่อสร้างอาคารบ้านพัก
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 68