ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-4และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-4และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ร่างประกาศประกวดราคาเจ้าก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-8และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 141
แบบ บก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 153
แบบแปลนรั้วสำนักงาน1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 144
แบบแปลนอาคารบ้านพัก1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 168
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 162
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 149
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 154
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 142
รายละเอียดคุณลักษณะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 165
สรุป ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.88 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 149
ตารางแสดงปริมาณงานก่อสร้างรั้ว
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 164
ตารางแสดงปริมาณงานก่อสร้างอาคารบ้านพัก
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 182