ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-4 และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-4 และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-4 และก่อสร้างรั่วสำนักงาน

ดาวน์โหลด

1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 45
2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 51
3
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 46
4
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.93 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 71
5
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 54
6
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.88 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 50
แบบ บก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36
ประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.59 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36
รายละเอียดคุณลักษณะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.73 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 58
งานรั้วคิดใหม่(ล่วงหน้าจ่าย 15%)
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 42
บ้านพักระดับ3-4(หนึ่งชายเลน)
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44