ระบบติดตามโลมา
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
พรบ.ชายฝั่ง
Department of Marine and Coastal Resources

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร

ข่าวกิจกรรม

สบทช.3 ร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการบินป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สบทช.3 ร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการบินป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการบินป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน และแผนปฏิบัติการบินอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยได้ปฏิบัติการบินตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลน และชายฝั่งทะเล บริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ ผลการบินตรวจ ไม่พบกระทำผิดกฏหมายและภัยพิบัติธรรมชาติ ตลอดเส้นทางการบินแต่อย่างใด

ภาพประกอบ