ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำคูคลองส่งน้ำทะเลเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน จ.เพชรบุรี

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำคูคลองส่งน้ำทะเลเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน จ.เพชรบุรี

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำคูคลองส่งน้ำทะเลเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน จ.เพชรบุรี

ดาวน์โหลด

ร่างเอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34
รายละเอียดคุณลักษณะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35
ร่างประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.78 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43
แบบแปลน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 10.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 107
แบบ บก01
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.92 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43
ตารางงานปรับพื้น
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44
ตารางงานคูคลอง
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37