ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำคูคลองส่งน้ำทะเลเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำคูคลองส่งน้ำทะเลเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำคูคลองส่งน้ำทะเลเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 130
รายละเอียดคุณลักษณะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 125
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 140
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.78 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 132
แบบ บก01
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.92 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 116
แบบแปลน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 10.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 254
ตารางงานคูคลอง
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 160
ตารางงานปรับพื้น
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 129