ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 ( ประจวบคีรีขันธ์) สบทช.4 เข้าร่วม ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 ( ประจวบคีรีขันธ์) สบทช.4 เข้าร่วม ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

วันที่  31 เม.ย.62   สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 ( ประจวบคีรีขันธ์) ได้เข้าร่วม ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด โดยมีนายธีรพันธ์  นันทกิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน และมีนายสิริน ชาวเพชรดี ผู้อำนวยการ สำนักสอบสวน 2 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานร่วม ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ผู้แทนจากกรมป่าไม้  ผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอำเภอกุยบุรี  นายอำเภอปราณบุรี สจ เขตต่างๆในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งโดยข้อสรุป ในที่ประชุม อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้แจ้งให้ทราบถึงการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตการออกโฉนดที่ดิน ในบริเวณ พื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับ แนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด โดยยึดถือพื้นที่ตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินดังกล่าวเป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ 2509 เท่านั้น ส่วนการขยาย แนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  เพิ่มเติมในปี พ.ศ 2525 ที่แสดงเครื่องหมายไว้เป็นเส้นประนั้นให้ยกเลิก จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถาม ของ ผู้สื่อข่าวและชาวบ้าน ที่มารอคอย อยู่หน้าห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ในส่วนเส้นเขตของกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้น  ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด