ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น กำหนดมาตรการ แนวทางการใช้ประโยชน์และคุ้มครองทางทะเล หมู่เกาะทะลุ

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น กำหนดมาตรการ แนวทางการใช้ประโยชน์และคุ้มครองทางทะเล หมู่เกาะทะลุ

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล(สบทช๓) ได้จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทางการใช้ประโยชน์และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ โดยมี นายชนการ ทิพย์ประเสริฐสุข นายอำเภอบางสะพานน้อย  นายสถาพร สมจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก นายอานนท์ ลิมประภานุกุลกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง  นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผอ.ส่วน สอฟ.สทช.ทช และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เพื่อเสนอกติการและกฎระเบียบ ในการใช้อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อเสนอประกาศเป็นกฎหมาย ตามพรบ.ทช. ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๕ ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๔๐ คน โดยมีผู้ประกอบการนำเที่ยว  ชาวประมงและผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลบริเวณหมู่เกาะทะลุ