ข่าวประชาสัมพันธ์

สสส.ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หาดเจ้าสำราญ ร่วมกันตักขยะ ที่ได้จากการนำทุ่นกักขยะ (BOOM) ครั้งที่ 14

สสส.ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หาดเจ้าสำราญ  ร่วมกันตักขยะ ที่ได้จากการนำทุ่นกักขยะ (BOOM) ครั้งที่ 14

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี) เจ้าหน้าที่ สบทช.4 และนายกเทศบาลหาดเจ้าสำราญ ให้การต้อนรับนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด "ดูแลโลกเพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป"  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นประธานเปิดงานในการนี้ รองอธิบดี และคณะได้ ตรวจพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักขยะ เพื่อเตรียมตวามพร้อม โดยในวันนี้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ. เพชรบุรี ร่วมกันตักขยะ ที่ได้จากการนำทุ่นกักขยะ (BOOM) ครั้งที่ 14 สำหรับ
ประเภทและจำนวนขยะที่เก็บได้ครั้งนี้ มีดังนี้
จุดที่1. สะพานข้ามคลองบ้านดอนสบาย ได้ขยะ ทั่วไป 15 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 25 กิโกกรัม
จุดที่ 2. คลองโค้งลุงชาญ ได้ขยะทั่วไป 8 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 12 กิโลกรัม
และจุดที่ 3. สะพานซีวิว ได้ขยะทั่วไป 6 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 15 กิโลกรัม น้ำหนักขยะรวม 3 จุดได้ 81 กิโลกรัม
ขยะส่วนใหญ่ได้แก่
1.ถุงก็อปแก็ป (ถุงหูหิ้วพลาสติก)
2.แก้วน้ำพลาสติก
3.เศษโฟม เศษพลาสติก