ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท สบทช.4 ดูแลนักท่องเที่ยว และการใช้ประโยชน์ของทุ่นผูกเรือ เกาะทะลุ จังหวัดประจวบฯ

สอท สบทช.4 ดูแลนักท่องเที่ยว และการใช้ประโยชน์ของทุ่นผูกเรือ เกาะทะลุ จังหวัดประจวบฯ

 วันที่ 24 ก.ค. 62 สบทช.4 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำเรือทรัพยากรฯ 205 ออกปฏิบัติงาน ตามกิจกรรมติดตามดูแลรักษา และประเมินการใช้ประโยชน์ทุ่น (บริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โดยได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ดูแลให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ กับนักท่องเที่ยว  ในการดำน้ำท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี ไม่ทำลายทรัพยากรปะการัง และขอความร่วมมือ กับผู้ประกอบการเรือทัวร์ ในการใช้ทุ่นผูกเรือ รวมทั้ง ไม่นำเรือเข้าไปจอด บริเวณแนวปะการัง และทำการประชาสัมพันธ์ ถึงมาตรา 17 ของพรบ.ทช.2558 ที่ยังมีผลบังคับใช้บริเวณหมู่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์