ข่าวประชาสัมพันธ์

"สบทช๓ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมจิตอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ"

"สบทช๓ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมจิตอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ"

วันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายบรรณรักษ์  เสริมทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓  เป็นผู้แทนท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ร่วมต้อนรับท่าน  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ร่วม พิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์ฯ เฉลิม  พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ วนอุทยานปรานบุรี อ.ปรานบุรี จ.ประจวบฯ และเป็นผู้แทนท่าน อธิบดี นำเสนอภารกิจ   ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้สนองพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ เกี่ยวกับป่าชายเลน ซึ่งทรงพระราชดำรัสไว้ นิทรรศการของกรม