ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจคลองปากทะเล อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สำรวจคลองปากทะเล อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 18 ต.ค 2562 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลงพื้นที่อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อสำรวจพื้นที่ คลองปากทะเล ในการวางทุ่นกักขยะ ที่ SCG ได้มอบให้ โดยครั้งนี้ได้สำรวจร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3  ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี