ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช3. ออกสำรวจและติดตามโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

สทช3. ออกสำรวจและติดตามโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562  นายสุระชัย ภาสดา นำคณะเจ้าหน้าที่สอช (สทช3)ออกสำรวจและติดตามโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและสถานภาพชายฝั่งทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ รวม 6 ตำบล 2 อำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.พันท้ายนรสิงห์ ต.บางหญ้าแพรก ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ชายฝั่งทะเลต.คลองโคน ต.บางจะเกร็ง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อนำไปเป็นข้อมูลจัดทำรายงานสถานภาพของชายฝั่งทะเล ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นรายจังหวัดต่อไป