ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนส่งเสริมฯ ร่วมกับเครือข่าย ร่วมกันเก็บขยะคลองปากทะเล

ส่วนส่งเสริมฯ ร่วมกับเครือข่าย ร่วมกันเก็บขยะคลองปากทะเล

วันที่ 29  พฤศจิกายน 2562  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ร่วมกันเก็บขยะคลองปากทะเล จากทุ่นดักขยะบริษัท SCG  ครั้งที่ 5   ได้ขยะอินทรีย์  30 กิโลกรัม ขยะทั่วไป 42 กิโลกรัม น้ำหนักขยะรวม  72กิโลกรัม และคัดแยกขยะตามแบบฟอร์มของทางบริษัท SCG  
ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ 
1.ถุงพลาสติก
2.ขวดพลาสติก
3.โฟม