ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช3 ส่งมอบเรือดักขยะให้กับ สทช1

สทช3 ส่งมอบเรือดักขยะให้กับ สทช1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562  ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ส่งมอบเรือขยะ ทช.01 ให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.3  โดย นายมนตรี  หามนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ 5 นาย สทช3 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร ถึงท่าเทียบเรือปากน้ำระยอง เพื่อนำเรือดังกล่าวเดินทางไปให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย