ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่ม ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล หิวหิน

เพิ่ม ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล หิวหิน

 วันที่  30  พฤศจิกายน 2562  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยนายวิชัย มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนชายฝั่ง โดยมีสมาชิกกลุ่ม   สมาคมประมงหัวหิน จำนวนกว่า 70 คน ร่วมกัน ปล่อยพันธุ์ ปลากระพงขาว 12,500 ตัว และ เก็บขยะชายหาด ได้น้ำหนักรวม 162 กิโลกรัม ณ บริเวณ สะพานปลาหัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกและร่วมกันดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง