ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.3 ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี

สทช.3 ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี