ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.3 เข้าร่วมงานระดมพลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี

สทช.3 เข้าร่วมงานระดมพลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี

 

        วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เข้าร่วมงานระดมพลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการปล่อยกำลังเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน่วยงานจากภาครัฐ หน่วยทหาร หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้