ข่าวประชาสัมพันธ์

นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม