ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร

เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร

 วันที่ 13 ต.ค. 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร โดยมีนายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี