ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.3 ได้ร่วมภาระกิจช่วยเหลือประชาชน จ.เพชรบุรี โดยมีท่านยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส.ได้นำรถผลิตน้ำดื่ม จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สทช.3 ได้ร่วมภาระกิจช่วยเหลือประชาชน จ.เพชรบุรี โดยมีท่านยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส.ได้นำรถผลิตน้ำดื่ม จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา สทช.3 ได้ร่วมภาระกิจช่วยเหลือประชาชน จ.เพชรบุรี โดยมีท่านยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส.ได้นำรถผลิตน้ำดื่ม จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจกผู้ประสบอุทกภัย ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง และ ต.บางครก อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี   พร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง