ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อม เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทรย้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อม เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทรย้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อม เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทรย้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธีรพล ปรียานุภาพ  ปลัดอำเภอชะอำ (รักษาการแทนนายอำเภอชะอำ) เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปและนักเรียน ประมาณ 200 คน