ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ อำเภอบ้านแหลมและ อบต.บางขุนไทร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดบางขุนไทร

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ อำเภอบ้านแหลมและ อบต.บางขุนไทร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดบางขุนไทร

วันที่ 18 ตุลาคม 2563  สทช.3 โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ อำเภอบ้านแหลมและ อบต.บางขุนไทร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดบางขุนไทร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยประธานปลูกต้นโพธิ์ทะเล จำนวน 1 ต้น และหัวหน้าส่วนราชการปลูกพันธ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน 100 ต้น บริเวณหน้าศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี และกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน เก็บขยะบริเวณวัดบางขุนไทร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 300 คน  ณ บริเวณวัดบางขุนไทร หมู่ที่ 10 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี