ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  3  เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  วันที่ 23 ตุลาคม 2563  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  3  เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายธีรพล ปรียาสุภาพ  รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองชะอำ เป็นประธานวางพวงมาลา  และนำผู้ร่วมพิธีวันทยหัตถ์พร้อมกัน ณ บรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ " เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม " ทั้งนี้  มีส่วนราชการ จิตอาสาเข้าร่วมพิธี