ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำนักศึกษาฝึกงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บขยะจากทุ่นดักขยะ ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำนักศึกษาฝึกงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บขยะจากทุ่นดักขยะ ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำนักศึกษาฝึกงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บขยะจากทุ่นดักขยะ ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ. เพชรบุรีบริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้ขยะทั่วไป  297 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 120 กิโลกรัม ได้ขยะน้ำหนักรวม  417 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่ ได้แก่   1. ถุงก๊อบแก็บ  2. ขวดเครื่องดื่มพลาสติก    3.ถุงพลาสติกอื่นๆ พร้อมนี้ ได้ให้ความรู้ แก่ นักศึกษาฝึกงาน เกี่ยวกับ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของการวางทุ่นดักขยะ วิธีการเก็บขยะ ขั้นตอนและฝึกการคัดแยกประเภทขยะ ตามแบบฟอร์ม ICC Card